Dokumentaalsari tutvustab lähemalt Hitleri Saksamaal sõjalisel otstarbel kerkinud megaehitisi, mis olid tihti oma mastaapsuses ja keerukuses ajast ees. Esimene osa keskendub 1000 km pikkusele Atlandi valli kaitserajatiste süsteemile, mis pidi kaitsma Saksamaad liitlasvägede dessandi eest.